top of page

Waarom outplacement?

Outplacement verwijst naar het proces waarbij een werkgever ondersteuning en begeleiding biedt aan een werknemer wiens functie is beëindigd of bedreigd wordt.Dit kan te maken hebben met diverse factoren, zoals bedrijfsherstructureringen, reorganisaties, ontslagen, of het sluiten van een bedrijfsonderdeel. Het doel van outplacement is om de overgang van werk naar een nieuwe baan te vergemakkelijken en de werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe baan die past bij hun vaardigheden en interesses.


Hier zijn een aantal redenen waarom outplacement wordt ingezet:

  • Sociale verantwoordelijkheid: Outplacement toont dat een werkgever zich verantwoordelijk voelt voor de werknemers, zelfs wanneer hun dienstverband eindigt. Het biedt een vangnet voor werknemers en helpt hen om zich te heroriënteren op de arbeidsmarkt.

  • Behoud van imago: Door outplacement aan te bieden, kan een werkgever zijn reputatie behouden of zelfs verbeteren, omdat het aantoont dat zij betrokken zijn bij het welzijn van hun werknemers, zelfs in moeilijke tijden.

  • Verhoogde productiviteit: Als werknemers weten dat er outplacementdiensten beschikbaar zijn als hun baan wordt beëindigd, kan dit hun stress en zorgen verminderen. Dit kan de productiviteit van de huidige werknemers helpen behouden tijdens een reorganisatie.

  • Juridische overwegingen: In sommige landen kunnen er wettelijke verplichtingen zijn voor werkgevers om outplacementdiensten aan te bieden als onderdeel van een ontslagpakket. Dit kan helpen bij het voorkomen van juridische geschillen of claims van de werknemers.

  • Talentbehoud: Door outplacement te bieden, kunnen werknemers het gevoel hebben dat ze op een respectvolle manier worden behandeld, zelfs als ze hun baan verliezen. Dit kan positieve gevolgen hebben voor het behoud van talentvolle werknemers die niet zijn getroffen door ontslagen.

  • Professionele ondersteuning: Outplacementdiensten omvatten vaak loopbaanadvies, hulp bij het opstellen van cv's en sollicitatiebrieven, sollicitatietraining en netwerkmogelijkheden. Dit helpt werknemers bij het voorbereiden op de arbeidsmarkt en vergroot hun kansen om succesvol nieuw werk te vinden.


Kortom, outplacement is een strategie die werkgevers kunnen inzetten om hun werknemers te ondersteunen tijdens een overgangsperiode van werkloosheid naar een nieuwe baan, en het kan zowel de werknemers als het bedrijf ten goede komen.


8 views

Comments


bottom of page